ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จำนวนนักเรียน
57,497 คน
จำนวนครู บุคลากร
170 คน
คัดกรองแล้ว
0.01
ประเมิน EQ แล้ว
0.01
กราฟการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2563
สถิติ SDQ ปีการศึกษา 2563
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
สถิติปีการศึกษา 2563

เยี่ยมบ้าน 0.02%

EQ 0.01%

SDQ นักเรียน0.00%

SDQ ครู0.01%

SDQ ผู้ปกครอง 0.00%

คัดกรอง 0.01%

ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

》นายสุธน  ภักดี : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
23 พ.ย. 63 14:26:34 น.

》นางสาวศษิตา โลกถวิล : แอดมินเขต-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
11 พ.ย. 63 15:40:14 น.

》นายสุธน  ภักดี : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
11 พ.ย. 63 15:30:52 น.

》นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร  : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์พิทยา
11 พ.ย. 63 15:26:12 น.

》นายสุธน  ภักดี : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
11 พ.ย. 63 10:14:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ทดสอบข่าว
25 มิ.ย. 63     อ่าน (22) ครั้ง

2. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (34) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติผู้ใช้งานระบบ

》นางสาวศษิตา โลกถวิล: แอดมินเขต-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 53 ครั้ง

》นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 36 ครั้ง

》นายสุวิชา วรรณคง: แอดมินโรงเรียน-พระแสงวิทยา
 15 ครั้ง

》นายสุวัฒน์  มากอินทร์: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 7 ครั้ง

》นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์ : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์พิทยา
 6 ครั้ง