ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จำนวนนักเรียน
48,077 คน
จำนวนครู บุคลากร
2,773 คน
คัดกรองแล้ว
4.35
ประเมิน EQ แล้ว
3.82
กราฟการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2564
สถิติ SDQ ปีการศึกษา 2564
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
สถิติปีการศึกษา 2564

เยี่ยมบ้าน 7.72%

EQ 3.82%

SDQ นักเรียน3.99%

SDQ ครู3.78%

SDQ ผู้ปกครอง 3.70%

คัดกรอง 4.35%

ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นายถกรกันต์  เภกกิ้ม : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
31 ก.ค. 64 18:29:19 น.

นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์ : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์พิทยา
31 ก.ค. 64 18:26:53 น.

นางสาวศษิตา โลกถวิล : แอดมินเขต-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
31 ก.ค. 64 18:25:14 น.

นางสาวสาทินี คงนวล : แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
31 ก.ค. 64 18:14:04 น.

นายพีรพันธุ์ หนูแย้ม : ครูที่ปรึกษา-สอาดเผดิมวิทยา
31 ก.ค. 64 18:11:06 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คู่มือการใช้งาน สำหรับแอดมินโรงเรียนและครูประจำชั้น
14 พ.ค. 64     อ่าน (232) ครั้ง

2. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (187) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติผู้ใช้งานระบบ

นางจรัญญา ด้วงทอง: ครูที่ปรึกษา-กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
 284 ครั้ง

นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 183 ครั้ง

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพรามหณ์แพ: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 183 ครั้ง

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 183 ครั้ง

นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 181 ครั้ง